"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã phản hồi nhanh với yêu cầu của cuộc họp. Chúng tôi thực sự cảm kích. Đội kỹ thuật cabin làm việc rất hiệu quả và nhiệt tình. Tôi cũng nhận được những ý kiến phản hồi rất tích cực từ các đồng nghiệp.


Hy vọng được làm việc với các bạn trong tương lai gần."

Adelene Wong