"Khi lựa chọn Expertrans là đối tác dịch vụ bản địa hóa, chúng tôi đã nhận được bản dịch với chất lượng tiêu chuẩn, văn phong chặt chẽ và sử dụng thuật ngữ chính xác. Chúng tôi tin tưởng rằng với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp của mình, Expertrans sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ phiên dịch cho các hội thảo, đàm phán hợp đồng và các chuyến thăm trong tương lai."