Cảm ơn Expertrans. Phiên dịch sáng nay rất tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của các bạn trong những chuyến công tác tiếp theo.