Cảm ơn Expertrans đã quan tâm tới tôi cũng như Tập Đoàn Mường Thanh. Chúng tôi luôn tin tưởng và ủng hộ Expertrans. Trong thời gian tới nếu có nhu cầu về dịch thuật chúng tôi sẽ liên hệ với công ty.