Tài liệu của chúng tôi thuộc các lĩnh vực khai khoáng, kỹ thuật, y sinh, là những chủ đề tương đối khó trong dịch thuật. Đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Expertrans, chúng tôi đã nhận được các bản dịch chính xác nhất với chi phí hợp lý nhất. Expertrans đã trở thành đối tác tin cậy của Mitraco trong quá trình hội nhập và phát triển.

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP (MITRACO)