telephone.png Hotline:  092 605 1999

Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN CNTT
CHUYÊN VIÊN CNTT

• Quản trị hệ thống thông tin và hệ thống mạng máy tính nội bộ của công ty; • Quản trị hệ thống phần mềm của công ty; • Đưa ra các giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin cho việc phát triển của công ty; • Cài đặt hệ điều hành, hỗ trợ người dùng về các vấn đề kỹ thuật IT;

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN

- Trực điện thoại, tiếp khách đến liên hệ làm việc với Công ty, phối hợp với nhân viên tạp vụ phục vụ trà nước cho khách theo quy định. - Tiếp nhận xử lý công văn đi, đến. - Lưu trữ giấy tờ, hồ sơ tài liệu; chuyển giao thư tín. - Sắp xếp lịch họp và chuẩn bị phòng họp.

thie ke web vgroup.vn