Facebook.png    Twitter.png    Google.png    YouTube.png    LinkedIn.png       telephone.png Hotline:  092 605 1999

Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN

- Trực điện thoại, tiếp khách đến liên hệ làm việc với Công ty, phối hợp với nhân viên tạp vụ phục vụ trà nước cho khách theo quy định. - Tiếp nhận xử lý công văn đi, đến. - Lưu trữ giấy tờ, hồ sơ tài liệu; chuyển giao thư tín. - Sắp xếp lịch họp và chuẩn bị phòng họp.

thie ke web vgroup.vn