Không chỉ với các bạn mới tìm hiểu về ngành dịch thuật, rất nhiều dịch giả có kinh nghiệm vẫn luôn tìm kiếm những cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về dịch thuật. “Nhập môn nghiên cứu dịch thuật” chính là một trong những cuốn sách được các biên dịch viên của Expertrans đề cử nhiều nhất.

Nhập môn nghiên cứu dịch thuật là tài liệu hướng dẫn hữu ích về mặt lý thuyết và khái niệm trong nghiên cứu và thực hành dịch. Cuốn sách này cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan và cập nhật về những bước phát triển quan trọng về quá trình mở rộng của ngành. “Nhập môn nghiên cứu dịch thuật” được đánh giá là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ dịch giả chuyên nghiệp và sinh viên các trường đại học.

dich thuat la gi
 Bạn sẽ tìm thấy gì trong cuốn “Nhập môn nghiên cứu dịch thuật? (Cập nhật theo bản mới nhất)

  • Những nghiên cứu mới nhất được đan cài vào mỗi chương, bao gồm xu hướng ngôn ngữ, phân tích mô hình bài luận và đoạn văn, nghiên cứu văn hóa và xã hội học, lịch sử ngành dịch thuật và những công nghệ mới
  • Một chương mới hướng dẫn viết các bài bình luận về dịch thuật và cách chuẩn bị các dự án nghiên cứu, các phương pháp dịch tài liệu
  • Nhiều ví dụ tổng quan hơn về ngôn ngữ
  • Bài tập về biên tập và danh sách cập nhật xuyên suốt cuốn sách
  • Một website chính với các video tổng kết mỗi chương, các bài kiểm tra dạng trắc nghiệm, và nhều câu hỏi về nghiên cứu rộng hơn

 Đây thực sự là một cuốn sách thực tế, thân thiện với người đọc, đồng thời mang lại một cái nhìn bao quát về ngành dịch thuật và cách nó tác động lên những lĩnh vực khác của đời sống. Cuốn sách là nguồn tư liệu quý báu cho bất cứ ai quan tâm và muốn theo đuổi công việc dịch thuật.