telephone.png Hotline:  092 605 1999 / 096 296 1066

Thư viện ảnh

Portfolio 1

Ngày Dịch thuật quốc tế 30/9/2015

Expertrans trân trọng kỉ niệm ngày Dịch thuật quốc tế 2015 (International Translation Day 2015)

Portfolio 1

Team Building

Expertrans Global - nơi thường xuyên diễn ra các buổi Team Building sôi nổi là "ngôi nhà thứ 2" của mỗi thành viên trong công ty

Portfolio 1

8 năm dịch thuật Expertrans

Kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Expertrans (2005-2013)

Portfolio 1

Our trips

Expertrans hằng năm tổ chức các chuyến du lịch lý thú cho nhân viên

Portfolio 1

10 năm dịch thuật Expertrans

Kỹ niệm 10 năm ngày thành lập công ty dịch thuật Expertrans (2005 - 2015)

}

thie ke web vgroup.vn