HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CHO EXPERTRANS BẰNG MÃ QR CODE VỚI ỨNG DỤNG MOMO, ZALOPAY VÀ VIETTELPAY

Quý khách hàng thân mến, kể từ ngày 25/3/2018, Expertrans triển khai hệ thống thanh toán trực tuyến bằng ứng dụng Ví Điện Tử Momo, ZaloPay và ViettelPay với các đơn hàng có giá trị nhỏ dưới 10 triệu VNĐ bên cạnh các phương thưc thanh toán truyền thống. Đây được xem như một bước tiến của Expertrans giúp quý khách hàng có thêm những lựa chọn thanh toán tiện lợi hơn cho quý khách khi làm việc với Expertrans.

Cụ thể cách thức thanh toán như sau:

I -  Thanh toán bằng Momo:

Yêu cầu:

  • Điện thoại đã cài đặt ứng dụng Momo (có thể tải từ Appstore hoặc CH Play)
  • Số tiền trong Ví Momo hoặc trong tài khoản ngân hàng phải đủ để thanh toán.

1. Mở ứng dụng Momo trên điện thoại.

2. Chọn nút quét mã.

3. Quét mã QR trên trang Expertrans.

4. Điền số tiền cần thanh toán.

5. Kiểm tra thông tin thanh toán.

Tại bước 5, bạn cũng có thể thay đổi nguồn tiền sử dụng để thanh toán. Có hai nguồn tiền chính là tiền trong Ví MoMo và tiền từ tài khoản Ngân hàng liên kết (đối với trường hợp Ví đã liên kết).

Lựa chọn “Sử dụng nguồn tiền từ tài khoản Ngân hàng liên kết” cho phép bạn không cần giữ tiền trong Ví mà vẫn có thể tiến hành thanh toán ngay lập tức.

  1. Xác nhận thanh toán.
  2. Hoàn tất.

II - Thanh toán bằng ZaloPay

Yêu cầu:

  • Điện thoại đã cài đặt ứng dụng ZaloPay (có thể tải từ Appstore hoặc CH Play)
  • Số tiền trong Ví ZaloPay hoặc trong tài khoản ngân hàng phải đủ để thanh toán. 

1, Mở ứng dụng ZaloPay trên điện thoại.

2. Chọn nút Thanh Toán.

3. Quét Mã QR trên trang Expertrans.

4. Điền số tiền cần thanh toán.

5. Xác nhận thanh toán.

6. Hoàn tất.

III – Thanh toán bằng ViettelPay

Yêu cầu:

  • Điện thoại đã cài đặt ứng dụng ViettelPay (có thể tải từ Appstore hoặc CH Play)
  • Số tiền trong Ví ViettelPay hoặc trong tài khoản ngân hàng phải đủ để thanh toán.

1, Mở ứng dụng ViettelPay trên điện thoại

2. Chọn nút Quét Mã

3. Quét Mã QR.

4. Điền số tiền cần thanh toán.

5. Xác nhận thanh toán.

  1. Hoàn tất.

IV – Mã QR Code:

MOMO

ZaloPay

ViettelPay

Mọi thông tin hỗ trợ về thanh toán xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kế Toán công ty Expertrans: elise@expertrans.com hoặc 024 7303 8899.