1. Sứ mệnh

  • Là Cầu Nối Thành Công cho khách hàng bằng việc hỗ trợ kinh doanh và cung cấp các giải pháp ngôn ngữ.
  • Giúp cho doanh nghiệp cũng như các tổ chức mở rộng thị trường và phát triển các mối quan hệ kinh doanh.
  • Mong muốn phát triển một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên và các cổ đông khiến ExperTrans trở thành Ngôi nhà thứ 2.

2. Tầm nhìn

  • Liên tục lớn mạnh và không ngừng phát triển.
  • Trở thành đối tác chiến lược của Fortune 1000.
  • Lọt vào TOP 50 Nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ (LSPs) hàng đầu thế giới trước năm 2020 với 20 chi nhánh toàn cầu.

3. Giá trị cốt lõi

Để tìm hiểu thêm thông tin về công ty dịch thuật toàn cầu ExperTrans Global, xin vui lòng tham khảo link bên dưới: