SỨ MỆNHSử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thuê ngoài của các doanh nghiệp

TẦM NHÌN: Trở thành đối tác cung cấp dịch vụ thuê ngoài được ưa chuộng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 1. Phát triển là động lực của thành công
 • Đồng hành cùng với sự phát triển của khách hàng
 • Lấy con người là giá trị cốt lõi trong sự phát triển của Expertrans
 • Công ty phát triển, doanh số phát triển/lợi nhuận phát triển
 1. Dịch vụ khách hàng vượt trội
 • Dich vụ vượt qua sự mong đợi của khách hàng và bất cứ điều gì bạn làm phải gây ảnh hưởng về mặt cảm xúc đối với khách hàng.
 • Tạo ra giá trị khác biệt và chia sẻ cùng khách hàng.
 1. Tư duy toàn cầu
 • Tư duy toàn cầu là tư tưởng xuyên suốt của ExperTrans.
 • Khách hàng toàn cầu, Con người toàn cầu, tiêu chuẩn toàn cầu.
 • Đảm bảo  hệ thống chất lượng toàn cầu và chuỗi giá trị có tính thống nhất trên toàn cầu.
 1. Công nghệ/sáng tạo
 • Công nghệ/sáng tạo là cánh cửa bước tới tương lai.
 • Liên tục cải tiến và sáng tạo mọi hoạt động của Doanh nghiệp
 • Tạo dựng môi trường làm việc  sáng tạo
 • Dùng công nghệ đẩy mạnh sáng tạo .
 1. Luôn học hỏi/hoàn thiện bản thân
 • Ở Expertrans, tạo điều kiện để cho nhân viên hoàn thiện bản thân và nâng cao trình độ chuyên môn là việc làm rất quan trọng.
 • Chúng tôi tin rằng bên trong mỗi thành viên đều chứa đựng những tiềm năng mà bản thân họ cũng không nhân ra. Mục đích của chúng tôi là giúp họ khám phá ra những tiềm năng đó.
 1. Đam mê/Quyết tâm
 • Niềm đam mê là năng lượng để đưa bản thân chúng tôi và Công ty tiến về phía trước.
 • Chúng tôi có cảm hứng bởi chúng tôi tin vào những việc mình đang làm và cái đích mình hướng tới.
 1. Chúng ta là anh em
 • Xây dựng các mối quan hệ cởi mở và chân thành bằng giao tiếp
 • Chúng tôi tin rằng sự cởi mở và chân thành có thể tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp nhất bởi chúng dẫn tới niềm tin và sự trung thành.
 1. Làm việc hướng tới hiệu quả
 • Tại Expertrans mọi người luôn cố gắng làm việc hướng tới hiệu quả.
 • Chúng tôi rất tập trung và nghiêm túc trong công việc.
 • Chúng tôi làm việc chăm chỉ và luôn nỗ lực trong công việc
 • Chúng tôi nhận ra rằng luôn có cách để cải thiện hoạt động làm mọi việc tốt hơn
 1. Cam kết/Uy tín
 • Đối với Cổ đông: Tối đa hóa giá trị và lợi ích cho cổ đông. Phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả và uy tín trên thị trường.
 • Đối với thành viên: Xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực và sáng tạo, thu hút và phát triển nhân tài, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Expertrans. Công bằng, minh bạch trong chính sách đãi ngộ và phát triển nghề nghiệp.
 • Cam kết với chính mình: Không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng và trình độ chuyên môn, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên. Liên tục cải tiến, đổi mới công nghệ hướng tới xây dựng hình ảnh một Expertrans hiện đại và chuyên nghiệp.
 1. Chính trực:
 • Expertrans tin tưởng ở sự công bằng và chính trực, có trách nhiệm, tôn trọng nội quy, giữ đúng lời hứa.
 • Expertrans bản lĩnh, thắng không kiêu, bại không nản, luôn đề cao tinh thần fair-play trong mọi hành động.
 • Expertrans dũng cảm nói không với điều sai trái, tôn trọng và bảo vệ sự thật.