Hoạt động đa ngôn ngữ và đa văn hóa của công ty luật tại Việt nam, Indochina Legal đã giành vị trí top 500 công ty luật hợp pháp trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương dựa vào năng lực phục vụ khách hàng của mình. Với kinh nghiệm pháp lý mạnh mẽ và cách tiếp cận văn hóa nhạy bén trong nhiều ngôn ngữ, Indochina Legal đã giải quyết các tình huống pháp lý trong bất kể ngôn ngữ và sự khác biệt về địa lý.

indochina-legal.jpg

     ExperTrans Global đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ công việc, đáp ứng yêu cầu về sự nhạy cảm và chính xác của từ ngữ cho Indochina Legal, giúp Indochina Legal vượt qua khó khăn của rào cản ngôn ngữ. ExperTrans Global đã dịch hàng ngàn trang tài liệu trong suốt những năm qua của nhiều cặp ngôn ngữ, bao gồm Anh-Việt, Pháp-Việt. Bên cạnh đó, ExperTrans Global cũng rất vinh dự khi được Indochina Legal coi là một trong những đối tác chiến lược.