telephone.png Hotline:  092 605 1999

Dịch vụ thuê ngoài (BPO)

Dịch vụ tư vấn hợp đồng
Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Với đội ngũ nhân sự là các chuyên gia kinh tế, luật sư có sự am hiểu lĩnh vực xây dựng, thương mại, kỹ thuật và có kinh nghiệm chuyên sâu soạn thảo Hợp đồng. Chúng tôi rất thấu hiểu các rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh của các bên khi thực hiện Hợp đồng.

thie ke web vgroup.vn