telephone.png Hotline:  092 605 1999 / 096 296 1066

Dịch thuật

Dịch tài liệu tiếng Anh
Dịch tài liệu tiếng Anh

Toàn cầu hóa trên mọi phương diện văn hóa, kinh tế, nghệ thuật,… là xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Và tiếng Anh – ngôn ngữ chung của thế giới ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xu thế này. Chính vì vậy, nhu cầu dịch tài liệu tiếng Anh là một phần không thể hiếu đối với các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dịch tài liệu tiếng Đức
Dịch tài liệu tiếng Đức

Sau 12 năm hình thành và phát triển, Expertrans Global tự hào trở thành nhà cung cấp dịch vụ Dịch tài liệu tiếng Đức hàng đầu Việt Nam cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Dịch tài liệu tiếng Nga
Dịch tài liệu tiếng Nga

Sau 12 năm hình thành và phát triển, Expertrans Global tự hào trở thành nhà cung cấp dịch vụ Dịch tài liệu tiếng Nga hàng đầu Việt Nam cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Dịch tài liệu tiếng Tây Ban Nha
Dịch tài liệu tiếng Tây Ban Nha

Sau 12 năm hình thành và phát triển, Expertrans Global tự hào trở thành nhà cung cấp dịch vụ Dịch tài liệu tiếng Tây Ban Nha hàng đầu Việt Nam cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Dịch tài liệu tiếng Hàn
Dịch tài liệu tiếng Hàn

Dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc đang trở thành một trong những dịch vụ được khách hàng yêu cầu nhiều nhất hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc. Tính đến năm nay, Hàn Quốc đã triển khai hàng nghìn dự án tại Việt Nam, dẫn đầu danh sách các quốc gia đầu tư vào Việt Nam.

Dịch tiếng Anh chuyên ngành xây dựng
Dịch tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Sau 12 năm hình thành và phát triển, Expertrans Global tự hào trở thành nhà cung cấp dịch vụ Dịch tiếng Anh chuyên ngành xây dựng hàng đầu Việt Nam cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

thie ke web vgroup.vn