Facebook.png    Twitter.png    Google.png    YouTube.png    LinkedIn.png       telephone.png Hotline:  092 605 1999

Dịch vụ của chúng tôi

Công ty Dịch thuật Expertrans cung cấp các dịch vụ phiên dịch, thu âm lồng tiếng đa ngôn ngữ và cung cấp nhân sự cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Bạn đã sẵn sàng hợp tác với chúng tôi?

Lĩnh vực dịch thuật

Chúng tôi cung cấp giải pháp dịch thuật cho hơn 10 lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Thành tựu đạt được

ExperTrans là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ dịch ngôn ngữ quy mô toàn cầu với 10 văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

19373

Khách hàng

1804120

Tài liệu dịch

21467

Dự án

Khách hàng nói về chúng tôi

EXPERTRANS Cầu nối cho thành công của bạn

thie ke web vgroup.vn